Thuisfront Comité

tfc-structuurEen thuisfront comité is een groepje mensen die dicht bij de zendingswerker(s) en achter zijn/haar roeping staan. Hun taken zijn het contact onderhouden met de zendingswerker en het geven van morele, geestelijke en financiële steun. Het TFC is een belangrijke schakel tussen de zendingswerker, de gemeente en de organisatie. In de afbeelding hiernaast staat het schematisch weergegeven.

Heel concreet betekent het dat het TFC zich bezig houdt met het verzenden van de nieuwsbrief, opstellen van de begroting, fondsen werft, de financiën regelt praktisch helpt bij het verlof en anderen op de hoogte houdt over hoe het met de zendingswerker(s) gaat.

Het TFC van Lucky en Marinne is in januari 2008 opgericht. Op dit moment bestaat de TFC uit de volgende leden:

Dirk (voorzitter) en Ina Vergunst
Hans en Marieke Dingemanse
Hanny Roeleveld (draagt zorg voor de financiën)
Geurtje Fahner (PR)
Janneke Gerritsen (PR)
Mirjam van der Eijk (PR)

Secretariaat
Hanny Roeleveld
Breehoven 83
6721 SE Bennekom
E: hanny@roeleveld.org

Lucky en Marinne zijn bereikbaar via e-mail: marinne_simon@sil.org

Gift overmaken?
Dat kan op het rekeningnummer: NL48 RABO 0378307436
ten name van Wycliffe Com. Weststrate