De familie Simon

Even voorstellen..

Wij zijn Lucky, Marinne, Samuel en Noah Simon en wonen en werken in Nigeria. Marinne is opgegroeid in Nederland en al jong had ze het verlangen om God te mogen dienen in de zending. Geïnspireerd door vele voorbeelden om haar heen werd ze na voorbereiding in Engeland uitgezonden naar Kameroen in 2010 en vervolgens in 2012 naar Nigeria.

In 2015 ontmoette ze Lucky tijdens een Bijbelopdraging in Abakaliki. Hij was toen een medewerker van de Nigeriaanse Bijbelvertaalorganisatie. Lucky’s loopbaan heeft ook altijd in het teken van zending gestaan en voordat hij bij het Bijbelvertaalwerk betrokken raakte werkte hij o.a. bij de organisaties Great Commission en Village Care International. Inmiddels zijn we een aantal jaar getrouwd en hebben we twee jongens Samuel en Noah. Samuel is twee jaar oud en Noah een half jaar oud. Ook werken we nu allebei voor dezelfde organisatie SIL Nigeria in Jos, Plateau State.

Hieronder schetsen we kort een beeld van het werk wat we doen:

Lucky heeft twee rollen. Het meeste van zijn tijd besteed hij aan het coördineren van vier Bijbelvertaalprojecten in Kaduna State. Zo bezoekt hij regelmatig de dorpen waar de vertalers werken, helpt hen met het plannen en rapporteren van het werk en begeleid ook de vertaalproject comités in het overzien van het vertaalwerk. Hij bezoekt de kerkleiders en andere belangrijke personen in de community en probeert hen zoveel mogelijk bij het vertaalwerk en de voortgang te betrekken. Daarnaast is hij ook onderdeel van het Partnership team waarin hij verantwoordelijk is voor relaties met kerken in het algemeen.

Marinne werkt 3 dagen per week op het kantoor en op de andere dagen is ze thuis met Samuel en Noah. Marinne heeft na een aantal jaar veldwerk de coördinatie van het alfabetiseringswerk en onderwijs op zich genomen. Ze coördineert trainingen voor het maken van lees- en schrijf methodes, opleiden van leerkrachten maar adviseert ook alfabetisering/bijbelvertaalprojecten met betrekking tot het alfabet en eigenlijk alles wat er komt kijken bij een alfabetiseringsprogramma. Ook Marinne heeft een tweede rol. Zij maakt ook deel uit van het Partnership Team maar zij is verantwoordelijk voor relaties met de overheid (vooral het Ministerie van Educatie) en andere NGO’s die ook alfabetiseringswerk in hun programma hebben of die ook het gebruik van de moedertaal in het basisonderwijs promoten zoals British Council, UNESCO en UNICEF bijvoorbeeld.

Buiten ons werk om proberen we te investeren in de lokale kerk bij ons in de buurt en komen jongeren uit de kerk eens in de twee weken op bezoek. We investeren in het contact met deze jongeren.  We werken met hen door de discipleship methode Coram Deo (Darrow Miller), bespreken relevante thema’s en hoe we daar als christen mee om kunnen gaan. Daarnaast bieden we een luisterend oor en gezelligheid.