Organisaties

Wycliffe

Wycliffe is een organisatie die wereldwijd werkt aan het doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Dit doen zij doormiddel van het uitzenden van medewerkers voor veldwerk en projecten waarin zij zich richten op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel.

De missie van Wycliffe  is dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Om dit mogelijk te maken betrekt Wycliffe Nederlandse christenen en plaatselijke gemeenten bij het wereldwijde werk.

Het bestuur van Wycliffe Nederland vertegenwoordigt de volle breedte van de kerkelijke achterban in ons land.

Meer informatie over Wycliffe Nederland

Zending Gereformeerde Gemeenten

ZGG is werkzaam in Albanië, Ecuador, Guinee, Nigeria en Indonesië (Papua). Het aantal medewerkers in het buitenland bedraagt ongeveer dertig. Zij zijn werkzaam op het gebied van evangelisatie, gemeente-opbouw, Bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk en diaconaal werk.

In Woord en daad wil het Deputaatschap voor Zending der Gereformeerde Gemeenten gestalte geven aan Christus” opdracht aan Zijn Kerk zoals verwoord in Mattheüs 28:19.

Meer informatie over ZGG

Gereformeerde Gemeente Arnhem

De Gereformeerde Gemeente te Arnhem is de thuisgemeente van Marinne.

Meer informatie over de Gereformeerde Gemeente Arnhem.