Welkom

Welkom

Hartelijk welkom op de website van Lucky en Marinne Simon. Wij zijn een multicultureel gezin (Nederlands/Nigeriaans) en op dit moment werken we in Nigeria met de organisatie Wycliffe Bijbelvertalers.

We weten ons geroepen om te dienen in het koninkrijk van God door middel van Alfabetiserings – en Bijbelvertaal werk. We zien de nood van geestelijk diepgang en discipelschap in de kerk om ons heen. Het hebben van het Woord van God in je eigen taal speelt een belangrijke rol om te begrijpen wie God is en wat Hij van ons vraagt.   Daarnaast krijgen veel kinderen in Nigeriaanse dorpen les in een taal die ze niet begrijpen en velen verlaten de basisschool zonder dat ze hebben leren lezen en schrijven en worden zo volwassenen die analfabeet zijn.  Door de dorpstalen te ontwikkelen en ze in het basisonderwijs in te voeren krijgen kinderen succes ervaringen op school en kunnen ze zich blijven ontwikkelen.

Via deze website delen we graag over ons werk en leven in Nigeria. U kunt onze laatste nieuwsbrief lezen, een berichtje achterlaten, u aanmelden en doorklikken naar een aantal belangrijke links.

Hartelijke groet!